PROVOZNÍ ŘÁD V OBJEKTU

Běly Pažoutové 742/1, Brno (dále jen sportoviště)

  1. Na sportovišti se provádějí cviky určené cvičitelem nebo jinou pověřenou osobou.
  2. Na sportoviště je možno vstoupit pouze při zahájení výcviku a následně pouze se souhlasem cvičitele či jim pověřené osoby.
  3. Každý je povinen po ukončení cvičení uklidit nástroje a nářadí, na kterých cvičit a to dle pokynů cvičitele či jim pověřené osoby.
  4. Manipulace s nástroji a nářadím bez pokynu cvičitele je porušením provozního řádu.
  5. Je zakázáno bez souhlasu cvičitele vnášet na/do sportoviště své sportovní nástroje a nářadí.
  6. Nástroje a nářadí nelze bez souhlasu cvičitele přemísťovat, přenášet či odnášet mimo sportoviště.
  7. Po zakoupení jednorázové služby nebo více služeb není možné zpětně vracet peníze zákazníkovi, který zaplacené služby nevyužije. Zakoupené a nevyužité služby, jakož i zbývající kredity na kreditním účtu zákazníka, které zákazník z jakéhokoliv důvodu nevyčerpal či nemůže dále čerpat,jsou zcela nevratné a po uplynutí splatnosti 2 měsíců při neaktivnosti účtu jsou automaticky připsány na účet spolku.

Vytvořením účtu (zaregistrováním) souhlasím se všemi výše uvedenými skutečnostmi.